Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 30/10/2016 08:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 04/01/2017 18:42, số lượt xem: 603

A i ơi xúc cảm trải muôn bề
N hư nốt nhạc vàng mộng lướt rê
H oạ chữ cầu hôn nhằm mãi bế
Y ết câu kiếm vợ để luôn kề
Ê m đềm trướng rũ ngời bao kể
U uẩn tim chờ đẫm lắm mê
E m hãy nghiêng lòng nghe ước thệ
M à nương nẻo ái kíp mau về

E m nên nhớ lại chốn đi về
M ùa ấy chúng mình đắm mải mê
Y êu ngọt ngào hơn dù bạn chế
Ê m dào dạt mãi riết thân kề
U tình chẳng có đời thây kệ
A i cảm đâu nào mộng cứ rê
N ắng rỡ ràng lên ngày nạp lễ
H ồng môi ríu rít thoả trăm bề

Liên hoàn - Khoán thủ - Thuận nghịch vận – Bát đồng âm