Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 11/02/2018 15:02, số lượt xem: 537

Trà ngon một chén thơm lòng
Hoàng mai một đoá thoảng mong mỏi gì
Bên mành ướm giọng cổ thi
Chợt nghe im ắng giữa thì thầm xa.

Ngoảnh trông quá vãng ta bà
Xuân đi tết lại vẫn tha thẩn hồn
Thời gian lem luốc màu son
Vó câu song cửa chẳng tròn trặn lâu.

Thôi thì dốc tửu van cầu
Được yên ổn phận, kết bầu bạn vui
Dẫu không thắm lộng sắc mùi
Miên trường dỗ giấc xoá bùi ngùi xưa.

Xuân này chắc ngớt gió mưa
Bình minh lại đến, dạ thưa thớt buồn