Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 08/03/2017 17:23, số lượt xem: 374

Nuối quãng đường tơ tủi hận sầu
Thêm dài trĩu nặng xám nồng sâu
Đừng luôn thỏng thẹo lời huênh tấu
Chớ tỏ đòng đưa lẽ mị cầu
Cõi ái lâng ngời hương khoả chậu
Cung nguyền đượm trỗi sắc nhoà ngâu
Tầm Dương nguyệt vãng trầm mê ngấu
Thoả mãn bồng lai khúc dạo đầu

Thoả mãn bồng lai dạo khúc đầu
Đôi dòng nghĩa ái quyện ngày ngâu
Lời ly đã tắt hoài biên đậu
Tiếng thệ còn nguyên mãi buổi cầu
Bởi lẽ bao lời thêu dệt thấu
Nên từng ước nguyện vẫn chờ sâu
Chàng ơi có phải ngàn ân đậu
Nhuộm khúc tình ca sẽ chẳng sầu!!

Liên hoàn – Thuận nghịch vận –  Bát đồng âm