Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Ngắn (20)
Đăng ngày 15/03/2018 10:43, số lượt xem: 697

Niềm hoan lạc khởi
Bừng vỡ đất trời
Diệu thắm tình ơi
Thoả lòng mong đợi.

Nồng thơm chuyền gởi
Ngát lưng duyên đời
Lộng khắp ngàn nơi
Mầm yêu thoảng gợi.

Đèn sao ùa tới
Soi rạng lâng ngời
Huyễn ảo bừng lơi
Cõi bồng ngâm ngợi.

Ái ân chấp chới
Lịm ngát mê cời
Thực tại choàng rơi
Diễm hương vời vợi…