Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 20/03/2016 02:42, số lượt xem: 797

Một thoáng yêu thương vọng suốt đời
Nhớ hoài quá vãng hạt buồn rơi
Bâng khuâng dáng cũ chiều đan ngóng
Mê mải tình xưa dạ chẳng rời
Phím nhạc hôm nào giờ lặng nghỉm
Thơ nguồn buổi ấy đã chìm vơi
Mùa trăng hò hẹn tàn cơn huyễn
Kỷ niệm đêm đêm rát bỏng lời

Kỷ niệm đêm đêm rát bỏng lời
Sao lòng sầu mãi chẳng hề vơi
Lênh đênh cuối nẻo mê lầm nhạo
Tha thắt đầu sông mộng vỡ rời
Cứ ngỡ tình duyên nồng phước tụ
Đâu dè ái cảm nhạt hồn rơi
Đường khuya chấp chới mùa nao gọi
Một thoáng yêu thương vọng suốt đời

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm