Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 07/08/2016 16:27, số lượt xem: 594

Buốt lòng tim hỡi quạnh nào vơi
Xa xót Sâm Thương rã cánh đời
Em đã theo người xa tít tắp
Ta hoài dõi bước thẫm mù khơi
Tàn hương ước cũ tàn hương phấn
Nhạt cánh thề xưa nhạt cánh lời
Gác vắng đong sầu chao dỗi hận
Trăng thềm rũ bóng tủi hờn rơi

Trăng thềm rũ bóng tủi hờn rơi
Ghen ghét làm chi nỡ nặng lời
Để một người hoan ngào ngạt phả
Riêng mình gối lẻ chập chờn khơi
Ngàn năm ắt sẽ vùi chôn mộng
Mãn kiếp nào phai hận tủi đời
Chao chác đau tình đêm trở lạnh
Buốt lòng tim hỡi quạnh nào vơi

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm