Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 06/05/2018 13:51, số lượt xem: 392

Xin nguyện cõi lòng thẫm chở che
Kín nồng yêu quyện dặt dìu nghe
Nhìn ngan ngát mộng hoài thương bế
Rịn dặc dằng mơ mãi ái kề
Tin tưởng ngọt ngào lâng cội rễ
Nhịn nhường thơm thảo lộng bờ đê
Gìn hương sắc khoả chùi mi lệ
Vin nắng diệu kỳ rộn tiếng ve

Ve tiếng rộn kỳ diệu nắng vin
Lệ mi chùi khoả sắc hương gìn
Đê bờ lộng thảo thơm nhường nhịn
Rễ cội lâng ngào ngọt tưởng tin
Kề ái mãi mơ dằng dặc rịn
Bế thương hoài mộng ngát ngan nhìn
Nghe dìu dặt quyện yêu nồng kín
Che chở thẫm lòng cõi nguyện xin

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm