Bởi cớ đâu thân hoài lẻ bóng
Để đời qua trống rỗng não nùng
Ủ ấp một giọt tình chung
Mà sao nghe nặng giữa vùng nhớ thương.

Tơ duyên rải trăm đường giữa gió
Mà sao không có được như mong
Từng đêm lòng lại nhủ lòng
Ai kia đành nỡ sạch bong thuở nào.

Nghe lời vọng lao xao dịu ấm
Chắp tay nguyền mãi thắm niềm mơ
Khúc thề sẽ trọn niềm mơ
Để trong hạnh phúc dậy thơ chúng mình…

Hãy giữ nhé trung trinh ước nguyện
Dẫu giông đời dời chuyển về đâu
Mình yêu cũng đã rất lâu
Lẽ nào xoá bỏ nhịp cầu ái ân…