Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 31/10/2016 08:25, số lượt xem: 401

Đâu nữa mộng tình diễm tuyệt thơ
Mắt chi còn rạng mỏi mong chờ
Sầu dâng phím dỗi lòng chao ái
Tủi dội tim hờn cõi chạnh mơ
Trầu lạc gối hoen hồn mục rữa
Phú lìa cau rã trí mòn xơ
Châu hoàn hiệp lối ngàn trăm đợi
Cầu nguyện vỡ thương quãng mịt mờ

Mờ mịt quãng thương vỡ nguyện cầu
Đợi trăm ngàn lối hiệp hoàn châu
Xơ mòn trí rã cau lìa phú
Rữa mục hồn hoen gối lạc trầu
Mơ chạnh cõi hờn tim dội tủi
Ái chao lòng dỗi phím dâng sầu
Chờ mong mỏi rạng còn chi mắt
Thơ tuyệt diễm tình mộng nữa đâu

Thuận nghịch độc