Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 12/11/2016 11:24, số lượt xem: 704

Cõi lạnh đông về át cả thu
Tình ơi hẻo bạt chốn xa mù
Ngùi thương bạc nẻo nhiều cây rũ
Rã ước trơ lòng lắm nuộc u
Có phải trăng thề không chỗ ngụ
Mà gây bão lộng khiến tim gù
Làm cho đạo nghĩa đành ru rú
Biết thở than gì lỡ mộng ru

Biết thở than gì lỡ mộng ru
Vầng quang tắt lịm nỗi đau gù
Ngày qua toả rạng vừa len nhú
Bữa nọ mê lầm khiến tẻ u
Khấp khởi mơ màng nhưng bỗng ụ
Tèm lem bội phản khiến sa mù
Buồn tênh nẫu dạ hoài không ngủ
Cõi lạnh đông về át cả thu

Liên hoàn – Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm