Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 15/06/2017 13:11, số lượt xem: 703

Thưa thớt ái lòng giữa đắng cay
Vữa tim ngùi ước thảm thê đày
Thừa đau đớn mộng nhoè duyên thảy
Nữa dở dang nguyền buốt lệ lay
Cưa kéo phận hờn chan úa dậy
Dựa toang hồn dỗi lặng hoang bày
Vừa đâu nghiệt ngã buồn tay quẩy
Đưa đón quạnh tình cuộc trả vay

Vay trả cuộc tình quạnh đón đưa
Quẩy tay buồn ngã nghiệt đâu vừa
Bày hoang lặng dỗi hồn toang dựa
Dậy úa chan hờn phận kéo cưa
Lay lệ buốt nguyền dang dở nữa
Thảy duyên nhoè mộng đớn đau thừa
Đày thê thảm ước ngùi tim vữa
Cay đắng giữa lòng ái thớt thưa

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm