Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 18/09/2016 06:22, số lượt xem: 427

Nợ duyên khuất dạng thuở trăng gầy
Nay mộng mơ tàn ảo ảnh xoay
Phai nhạt ước thề phai nhạt ấy
Luỵ chùng thương nhớ luỵ chùng đây
Nào đâu phượng thắm ngày hoan dậy
Chi nữa hương nồng buổi ái say
Vất vưởng ân tình ôi thảm bại
Sâm Thương em hỡi lệ chan đầy

Sâm Thương em hỡi lệ chan đầy
Sao nỡ cung nguyền bỏ nghĩa say
Nồng đượm thế mà mau lặng ấy
Hồng tươi vậy đó sớm tàn đây
Sầu thương tình ngủm sầu thương dậy
Khổ lậm duyên chìm khổ lậm xoay
Vẫn mãi chao lòng khua kỷ niệm
Nợ duyên khuất dạng thuở trăng gầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm