Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 21/03/2016 23:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 22/03/2016 02:19, số lượt xem: 511

Chiều thơm toả diệu ánh loang ngày
Khúc quyện hoa thùa miết mải say
Tiêu lượn quyến tình lâng ngát phả
Phú dìu mơn dạ thoả nồng lay
Triều xanh mượt nhớ choàng trao gửi
Gió thẫm ran chờ dệt trả vay
Nhiều mộng khoả thơ vần huyễn ảo
Liêu phòng sáng rỡ nguyệt hoà bay

Bay hoà nguyệt rỡ sáng phòng liêu
Ảo huyễn vần thơ khoả mộng nhiều
Vay trả dệt chờ ran thẫm gió
Gửi trao choàng nhớ mượt xanh triều
Lay nồng thoả dạ mơn dìu phú
Phả ngát lâng tình quyến lượn tiêu
Say mải miết thùa hoa quyện khúc
Ngày loang ánh diệu toả thơm chiều

Thuận nghịch độc