Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 05/04/2017 15:10, số lượt xem: 528

Lòng dạ héo thơ ái cõi dìm
Cũ xưa mùa nhớ chạnh nguyền im
Giông trời lặng tẻ đâu hoài kiếm
Bão gió chùng lơi khó miết tìm
Trông hướng mịt mờ tê tái lịm
Dõi phương mù ảo huyễn hư chìm
Hồng môi úa vỡ tình phai nhạt
Đông giá tựa hàn quạnh buốt tim

Tim buốt quạnh hàn tựa giá đông
Nhạt phai tình vỡ úa môi hồng
Chìm hư huyễn ảo mù phương dõi
Lịm tái tê mờ mịt hướng trông
Tìm miết khó lơi chùng gió bão
Kiếm hoài đâu tẻ lặng trời giông
Im nguyền chạnh nhớ mùa xưa cũ
Dìm cõi ái thơ héo dạ lòng

Thuận nghịch độc