Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 07/10/2016 18:18, số lượt xem: 547

Có chí giũa mài ắt được nên
Rồi ra cũng thoả đạt câu nguyền
Thơ Đường láng mượt như nhiều bạn
Nghề nghiệp trau bồi được rạng tên
Đi chậm có khi may đến trước
Được sang lắm lúc rủi xoay hèn
Đời ai đoán rõ ngày mưa nắng
Thành quả làm nên sẽ biết liền

Công trình học hỏi đã nhiều niên
Đến lúc ra tay kiếm bạc tiền
Chăm chỉ luyện rèn cho tuyệt diệu
Chứa chan mộng ước đạt mơ huyền
Bao lời thầy dạy hoài luôn giữ
Nửa chữ ân sư vẫn mãi rèn
Lấy hiếu trung này thờ bố mẹ
Trời không phụ kẻ rộng ân đền

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm