Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 24/09/2016 12:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/09/2016 12:51, số lượt xem: 527

Trời thẫm tím đau khiến chạnh lòng
Mịt mù ân nghĩa thệ gì mong
Rơi sầu lệ gối đầm chau dạ
Lặng tủi hồn hương úa xót phòng
Rời nguyệt lẻ thơ nhoà bóng rã
Vỡ tình tê kiếp biệt lời không
Vơi nguyền buốt quạnh thầm chao dội
Đời bạt tản duyên thảm thiết dòng

Dòng thiết thảm duyên tản bạt đời
Dội chao thầm quạnh buốt nguồn vơi
Không lời biệt kiếp tê tình vỡ
Rã bóng nhoà thơ lẻ nguyệt rời
Phòng xót úa hương hồn tủi lặng
Dạ chau đầm gối lệ sầu rơi
Mong gì thệ nghĩa ân mù mịt
Lòng chạnh khiến đau tím thẫm trời

Thuận nghịch độc