Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 23/07/2016 15:04, số lượt xem: 537

Mơ mộng trỗi nguyền đượm nước mây
Thẩn thơ hồn dõi bóng trăng gầy
Lơ nào cảm ái chan ngào ngạt
Giấu nhẹm thương lòng đẫm dại ngây
Bờ bến lịm say tình ước nọ
Muối gừng trao gởi nghĩa là đây
Khờ thương nhớ lộng đời thơm thảo
Giờ phút ngóng nhau quấn quyện nầy

Nầy quyện quấn nhau ngóng phút giờ
Thảo thơm đời lộng nhớ thương khờ
Đây là nghĩa gởi trao gừng muối
Nọ ước tình say lịm bến bờ
Ngây dại đẫm lòng thương nhẹm giấu
Ngạt ngào chan ái cảm nào lơ
Gầy trăng bóng dõi hồn thơ thẩn
Mây nước đượm nguyền trỗi mộng mơ

Thuận nghịch độc