Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 07/10/2016 18:32, số lượt xem: 685

Mi lệ sao hoài nhỏ giọt cay
Chờ trông vắt kiệt xác thân nầy
Cam đành số phận dành không tốt
Nhận chịu duyên tình gán chẳng say
Đâu nữa phím loan nồng đắm nguyệt
Còn chi hoa mộng thắm tươi ngày
Mình ta ngoái lại mùa hương cũ
Nhớ thuở tim lòng mải miết say

Nhớ thuở tim lòng mãi miết say
Hoà chung khúc diễm suốt đêm ngày
Chỉ là huyễn ảo trong lời ước
Chẳng có mơ mòng giữa giấc say
Kỷ niệm hoang tàn hương sắc ấy
Tình duyên xám xịt nghĩa ân nầy
Dòng thương lặng nghỉm người ly biệt
Mi lệ sao hoài nhỏ giọt cay

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm