Nhành phượng đỏ hôm nào ta mãi ngắm
Giờ còn không? Thăm thẳm hỡi người thương
Ta xa nhau thao thức dõi canh trường
Chung nỗi nhớ niềm thương mùa phượng cũ.

Có còn chăng tiếng ve sầu ru ngủ
Góc sân trường giờ ủ rũ người ơi
Ta ngồi đây nghe nhung nhớ dậy trời
Phượng ngày đó xa rồi trong kỷ niệm...

Màu nắng muộn loang nhàu trong mắt tím
Chấp chới hồn chìm nghỉm giữa mông lung
Ngày xưa ơi, quá vãng đẹp vô cùng
Phượng đỏ thắm như cung tình rực sáng.

Từng mùa qua trải lòng theo năm tháng
Ta đong buồn dõi cánh phượng mù bay
Em bây giờ hoan mộng giữa ngàn mây
Ta khép lại dư hương trời nhớ cũ...