Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 15/04/2018 18:51, số lượt xem: 477

Bần thần lòng nuối nhớ nhung ai
Lẩn quẩn hôm xưa chạnh lặng dài
Khúc hát đớn đau tim giũa mãi
Câu thơ chao chọng dạ sầu hoài
Loằng ngoằng lời ảo cơn mê hái
Trúc trắc ái đờ nẻo khổ lai
Giữa quãng nhão nhừ hồn té tái
Ôi thôi tan mộng dật dờ cài

Liểng xiểng câu thơ lính quýnh cài
Chờ người chạng vạng nỏ tin lai
Đau thương những nỗi buồn rầu lại
Bứt rứt bao phen thậm thụt hoài
Thật hệt làng nhàng câu khổ ải
Y như lọng cọng khúc sầu dài
Rì rầm kỷ niệm mùa vàng cải
Đợi cuộc trùng phùng quyến luyến ai

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Song thanh - Bát láy – Bát đồng âm