Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 24/09/2016 12:43, số lượt xem: 627

Tình yêu nay đã úa phai rồi
Kỷ niệm hoan tình nuối tiếc ơi
Triền cũ vắng bàng hoàng xót nguyện
Âm thầm đợi dáng dạ nào vơi
Tưởng là hiệp bước cầu tương ngộ
Đâu biết sai nguyền thệ tản rơi
Thơ thẩn một mình trong kỷ niệm
Sâm thương cách trở biệt tăm lời

Sâm thương cách trở biệt tăm lời
Níu mấy chẳng làm tủi hận vơi
Cứ tưởng lòng chân thì vĩnh viễn
Ai dè dạ bạc khiến rời rơi
Chia tình hỡi gối chăn choàng hận
Mây nước tích hờn biệt mộng ơi
Bóng đổ chiều nghiêng sầu quạnh hắt
Tình yêu nay đã úa phai rồi

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Giao cổ đối