Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 25/06/2016 11:04, số lượt xem: 517

Trông mãi nhưng nào ngộ nguyệt nương
Cổng thì im ắng quạnh thưa đường
Mộng lòng tan lạc nhoè muôn hướng
Giông gió tơi bời dậy tứ phương
Không biết giờ đây nào dáng phượng
Trống tuềnh hiện tại chẳng tình hương
Chồng thêm nỗi xót vì tơ tưởng
Sông cũng mỏi mòn quạnh khúc thương

Sông cũng mỏi mòn quạnh khúc thương
Chồng nhiều nỗi nhớ hỡi hồng nương
Trống trơn ái cảm hoen lầu phượng
Không rỗng tâm tình xám mọi phương
Giông bão ê chề loang vạn hướng
Mộng mơ chao đảo rạn muôn đường
Cổng nhà vẫn đóng nhàu tâm tưởng
Trông mãi nhưng nào ngộ nguyệt nương

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm