Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 15/07/2017 14:56, số lượt xem: 703

Chêm đường mật ngọt đẫm dòng lơi
Nếm thoả lòng ươm quấn quyện lời
Thềm phả nhớ thương vằng vặc đợi
Yếm bừng mơ mộng dạt dào bơi
Êm hoài nghĩa lịm mê huyền tới
Đệm mãi tình ân ái diễm mời
Mềm nựng khách si quỳnh thắm khởi
Đêm nguyền hẹn ước dặt dìu khơi

Khơi dìu dặt ước hẹn nguyền đêm
Khởi thắm quỳnh si khách nựng mềm
Mời diễm ái ân tình mãi đệm
Tới huyền mê lịm nghĩa hoài êm
Bơi dào dạt mộng mơ bừng yếm
Đợi vặc vằng thương nhớ phả thềm
Lời quyện quấn ươm lòng thoả nếm
Lơi dòng đẫm ngọt mật đường chêm

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm