Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 24/09/2016 12:47, số lượt xem: 606

Lạc bước đường yêu mộng lẻ bầy
Sương mù thăm thẳm cuốn tình bay
Vì đâu chao đảo niềm hoan ấy
Đến nỗi lìa tan cuộc ái nầy
Phai nuộc tao phùng phai nuộc gảy
Bạt nguồn hương lửa bạt nguồn say
Trời ơi sao xoá niềm đau dậy
Vỗ chén từ ly nghẹn đắng này

Vỗ chén từ ly nghẹn đắng này
Thôi rồi giã biệt nỗi niềm say
Mờ trăng ảo ảnh ngù ngơ ấy
Mịt thức huyền u nhấp nhoáng nầy
Thôi gắng giã từ thôi gắng vậy
Cũng đành vẫy biệt cũng đành thay
Mình ta vò võ ngàn năm quấy
Lạc bước đường yêu mộng lẻ bầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm