Hương bưởi thơm về ngọn gió xao
Cách xa ngàn dặm nhớ thương trào
Chia tay chiều nọ người vin áo
Hương bưởi thương thầm đẹp xiết bao.

Dòng thơ tiễn biệt ruột gan cào
Hương bưởi quê mình thẽ thọt trao
Xa cách bến bờ nơi hải đảo
Hương bưởi gợi lòng buổi tối nao.

Bến duyên thắm mộng mãi thơm ngào
Dẫu cách muôn trùng vẫn khát khao
Giữ trọn chung tình qua gió bão
Vàng đá bền gan giọt máu đào.

Tim thề tay ngoéo giữa ngàn sao
Bến đây thuyền đó vẫy tay chào
Dù đêm có mịt hừng đông báo
Ủ ấp hương nồng lịm ngát cao...