Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1409)
Đăng ngày 20/03/2016 06:53, số lượt xem: 413

Đàn khúc lộc non vượng nhú chồi
Nắng hồng tô điệu thoáng cười môi
Tràn hương Hạ thắm nồng thơm dậy
Toả sắc Xuân ngào ngọt biếc lơi
Ngàn cánh lộng xinh người rộn nẻo
Hạnh lời ca ngát giọng ran đời
Vang tình trỗi đượm thương ngời gió
Loang tiết mộng phùng hẹn lứa đôi

Đôi lứa hẹn phùng mộng tiết sang
Gió ngời thương đượm trỗi tình loang
Đời ran giọng ngát ca lời hạnh
Nẻo rộn người xinh lộng cánh ngàn
Lơi biếc ngọt ngào Xuân sắc toả
Dậy thơm nồng thắm Hạ hương tràn
Môi cười thoáng điệu tô hồng nắng
Chồi nhú vượng non lộc khúc đàn

Thuận nghịch độc