Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 13/11/2016 11:15, số lượt xem: 515

Nhớ ơi tuổi ngọc bình yên quá
Hai đứa mong cầu linh diệu thoả
Đưa đón sân trường đỉnh mộng ca
Hẹn hò bến nước mình mơ thả
Duồng tim quỳnh trúc nhỉnh môi sà
Nghiêng dáng trang đài xinh tóc xoã
Quá vãng hôm nào vịnh thiết tha
Lòng ghi kỷ niệm tình ân loá
………
Nhớ ơi tuổi ngọc quá yên bình
Hai đứa mong cầu thoả diệu linh
Đưa đón sân trường ca mộng đỉnh
Hẹn hò bến nước thả mơ mình
Duồng tim quỳnh trúc sà môi nhỉnh
Nghiêng dáng trang đài xoã tóc xinh
Quá vãng hôm nào tha thiết vịnh
Lòng ghi kỷ niệm loá ân tình

Liên hoàn - Vỷ xuôi ngược