Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 20/03/2016 00:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 13/08/2016 23:02, số lượt xem: 465

Xây tuyệt diễm lòng hỡi ái nhân
Ngát thơm nồng huyễn cõi gian trần
Nay nguyền thệ thắm lâng hồn mộng
Nọ ước mong ngời lộng trí thân
Ngày gọi phím duyên ngào ngạt bổng
Tối ran tình phượng thiết tha ngần
Bay hồng tuổi nắng mơ hoà quyện
Say đắm phả trời rợp cánh xuân

Xuân cánh rợp trời phả đắm say
Quyện hoà mơ nắng tuổi hồng bay
Ngần tha thiết phượng tình loang tối
Bổng ngạt ngào duyên phím gọi ngày
Thân trí lộng ngời mong ước nọ
Mộng hồn lâng thắm thệ nguyền nay
Trần gian cõi huyễn nồng thơm ngát
Nhân ái hỡi lòng diễm tuyệt xây

Thuận nghịch độc