Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 19/03/2016 01:00, số lượt xem: 677

Thấp thoáng kìa ai lượn sát mành
Trong viền gió nhẹ thoảng nồng hanh
Trầm hương sắc trỗi màu loang ánh
Dậy ái nghiêng bờ Nguyệt Lão tranh
Có phải mơ mòng gieo thỏng tánh
Hay là si muội mãi luồn danh
Nào đâu ước vọng tầm cung thánh
Chỉ muốn tiền duyên được kết thành

Chỉ muốn tiền duyên được kết thành
Tơ nguyền định phận nối hồng danh
Trần gian mặc định nào ai lánh
Cõi thế phô bày lắm kẻ tranh
Chỉ muốn chăn màn luôn sắc thạnh
Xin đừng gối lược trở chiều hanh
Nghê thường lả lướt trầm ngư ảnh
Thấp thoáng kìa ai lượn sát mành

Giao cổ đối - Bát đồng âm