Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 29/03/2017 06:27, số lượt xem: 443

Quãng lịm say hồn khoả phím tơ
Mà gieo hạt ước đẫm môi chờ
Còn thương hãy lại cùng hoa nhớ
Vẫn ước xin về lộng rẻo mơ
Chỗ nọ là đêm làm kẻ ngớ
Triền đây vốn mộng chẳng gương mờ
Tìm trong quá vãng choàng hơi thở
Để suốt canh đời lộng lẫy thơ

Để suốt canh đời lộng lẫy thơ
Ngàn thương ấp ủ mãi không mờ
Êm đềm kỷ niệm dù tan vỡ
Phảng phất ân nguyền giữa mộng mơ
Ái cảm muôn đời mong gặp gỡ
Tình yêu mãn kiếp lịm thương chờ
Hoà chung trí não từng hơi thở
Quãng lịm say hồn khoả phím tơ

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm