Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 18/11/2017 16:57, số lượt xem: 217

Cau trầu ướm ngõ rạng bình minh
Phối ngẫu mầm yêu thoà nguyện bình
Rạng rỡ loan phòng bay bổng thịnh
Êm đềm trướng rủ ngọt ngào xinh
Từng đêm biếc mộng hoài giăng đỉnh
Nửa giấc huyền mơ đọng giữa tình
Nguyệt Lão êm đềm luôn thoả tính
Cho giờ ái cảm mãi huyền linh

Cho giờ ái cảm mãi huyền linh
Khiến cõi lòng yêu rộn cả tình
Vũ khúc tơ hồng lâng phả lịm
Ân nguyền hạnh phúc mãn ngời xinh
Cầu mong nẻo nguyện hoài mơ vĩnh
Ước trỗi mùa duyên được toả bình
Trọn nghĩa trăng thề ngan ngát thỉnh
Cau trầu ướm ngõ rạng bình minh

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm