Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 23/03/2016 00:03, số lượt xem: 509

Mùa nao huyễn ảo lộng nơi này
Gió phả êm đềm những điệu say
Giữa nẻo vang lừng câu ước đượm
Ngoài sông réo gọi nỗi mơ dày
Ngời chan mắt ngạt ngào muôn cõi
Rực rỡ đôi lòng ấm toả tay
Biếc ngọt câu hò mơ vĩnh cửu
Ngờ đâu phải chịu cách bao ngày

Ngờ đâu phải chịu cách bao ngày
Để mộng mơ rồi cũng trắng tay
Bến cũ đò đưa người trở lặng
Triền xưa cúc rụng cỏ thôi dày
Hồi tim xót bẽ bàng câu hẹn
Lỡ dở trâm nguyền giấu dạ say
Kỷ niệm ân tình ran quãng nhớ
Mùa nao huyễn ảo lộng nơi này

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm