Men lòng trỗi lựng cõi nguyền say
Mượn gió thơm về dỗ ngất ngây
Vẫn giữ trong hồn nguyên dáng ấy
Và neo giữa dạ ngát tim này
Niềm mơ ái cảm hoài luân chảy
Nỗi ước tâm tình khó chuyển lay
Thương lắm cánh hồng mơn mởn dậy
Ta thầm ướp mộng dệt đường bay

Ta thầm ướp mộng dệt đường bay
Cõi ước mơn nồng chẳng thể lay
Hứa mãi ngọt ngào thơm thảo ấy
Thề luôn khăng khít ngát ngan này
Ngàn thương góp ái bừng mơ dậy
Vạn nhớ gom tình thoả mộng ngây
Chăn gối trầm hương ngào ngạt chảy
Men lòng trỗi lựng cõi nguyền say

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm