Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 02/03/2017 20:22, số lượt xem: 529

Đài duyên khổ hận xước tim hồng
Thảm thiết hồn xiêu dạ nhạt nồng
Mai mốt rụi tàn hương sắc rã
Tháng ngày uá sạm gối đèn chong
Dài phương lặng dáng mờ mong đợi
Tẻ phận đau đời biệt ngóng trông
Phai vợi ước tình ngao ngán nỗi
Chai nguyền tủi lạnh má hờn đông

Đông hờn má lạnh tủi nguyền chai
Nỗi ngán ngao tình ước vợi phai
Trông ngóng biệt lời đau phận tẻ
Đợi mong mờ dáng lặng phương dài
Chong đèn gối sạm lem ngày tháng
Rã sắc hương tàn rụi mốt mai
Nồng nhạt dạ xiêu hồn thiết thảm
Hồng tim xước hận khổ duyên đài

Thuận nghịch độc