Mùa hoa phượng trải nhớ nhung hè
Toả bóng đôi mình lộng quãng che
Lịm những lần vui cười nắc nẻ
Hờn sao buổi biệt đẫm cay xè
Thầy cô nuối hỡi ngùi lâng nhẹ
Phấn bảng đâu rồi ngẫm chạnh the
Phả khúc ru hồn như mộng vẽ
Ngàn xưa kỷ niệm biếc thơm nè

Ngàn xưa kỷ niệm biếc thơm nè
Để nuối trong hồn ngọt lẫn the
Giỡn đuổi quanh trường vui cợt ré
Đùa vang giữa lớp loạn tung xè
Ơi chiều mộng thẫm ta từng ké
Hỡi buổi nắng vàng ấy vội che
Ngoái nẻo sương mờ ôi diễm lệ
Mùa hoa phượng trải nhớ nhung hè

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm