Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 07/06/2018 17:51, số lượt xem: 480

Tim sầu quạnh quẽ làm sao tỏ
Khắc khoải người ơi tình lụn rõ
Quãng mộng trăng vàng cứ tưởng to
Ân nguyền gió bạc thì ra nhỏ
Triên miên xót dạ hỡi thân cò
Nghiệt ngã tê lòng ôi phận cỏ
Vẫn biết yêu là ái tặng cho
Mà sao quá vãng không đành bỏ

Mà sao quá vãng không đành bỏ
Đến nỗi ươm buồn lên ngọn cỏ
Dẫu biết ân tình chẳng phải to
Nhưng mà ái cảm nào đâu nhỏ
Ngờ đâu giữa đoạn chợt lu mờ
Cứ tưởng trong hồn luôn sáng rõ
Thao thức mãi hoài ấm ức lo
Tim sầu quạnh quẽ làm sao tỏ

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm