Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 14/08/2016 17:46, số lượt xem: 583

Người ở phương nào có thấu không
Niềm đau âm ĩ cứ ran lòng
Tưởng đâu nuộc ái ngời thơm mộng
Nào biết hương tình đã nhạt bông
Cứ mãi mơ màng nuôi ước vọng
Sao mà thăm thẳm lạc hoài mong
Từng đêm quá vãng về xao động
Tội lắm duyên à mỏi mệt trông

Tội lắm duyên à mỏi mệt trông
Tim nguyền sao cứ rộn chờ mong
Người bên ái diễm lan tràn mộng
Kẻ giữa cô hàn rã héo bông
Một nhánh quỳnh hương lìa cuối cổng
Vài câu phú bạc xé tim lòng
Ngù ngơ ủ ấp hoài vô vọng
Người ở phương nào có thấu không

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm