Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/04/2018 12:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 13/04/2018 12:15, số lượt xem: 372

Nhiều xót lặng đau buốt thẫm đời
Yểu lòng chao vắng thẳm nguyền rơi
Phiêu niềm mấy nẻo mơ tàn vợi
Thiếu nỗi ngàn cơn mộng dạt vời
Diều lộng cánh xưa tình dậy trỗi
Điệu vờn tim cũ giọng trầm vơi
Xiêu hồn lạc phách tê nguồn cội
Chiều vọng khúc vương phủ tím trời

Trời tím phủ vương khúc vọng chiều
Cội nguồn tê phách lạc hồn xiêu
Vơi trầm giọng cũ tim vờn điệu
Trỗi dậy tình xưa cánh lộng diều
Vời dạt mộng cơn ngàn nỗi thiếu
Vợi tàn mơ nẻo mấy niềm phiêu
Rơi nguyền thẳm vắng chao lòng yểu
Đời thẫm buốt đau lặng xót nhiều

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm