Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 04/09/2016 18:44, số lượt xem: 760

Thu buồn héo mộng xám trời ngâu
Quạnh trĩu tình xưa khúc nguyện cầu
Mù mịt nhớ thương nhàu ái cảm
Biệt biền mơ ước lạc trầu cau
U sầu nghẹn đắng hoang nguyền rã
Nức nở tràn loang tím thệ sầu
Ru úa nhạt thầm đau nuối dạ
Du hồn ảo vọng thẫn thờ châu

Châu thờ thẫn vọng ảo hồn du
Dạ nuối đau thầm úa nhạt ru
Sầu thệ tím loang tràn nức nở
Rã nguyền hoang đắng nghẹn sầu u
Cau trầu lạc ước mơ biền biệt
Cảm ái nhàu thương nhớ mịt mù
Cầu nguyện khúc xưa tình trĩu quạnh
Ngâu trời xám mộng héo buồn thu

Thuận nghịch độc