Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 25/06/2016 10:51, số lượt xem: 579

Ghẹo trêu chi lắm hỡi ông trời
Khiến bể si nồng cứ mãi lơi
Chi nữa tơ nguyền chi nữa gối
Khiến toang kiếp phận khiến toang đời
Ngăn đường hoa nguyệt hờn mơ vợi
Cản miệt cung tình chạnh tủi rơi
Son sắt trải lòng sao cứ đợi
Đừng đem bỡn cợt giữa môi lời

Đừng đem bỡn cợt giữa môi ời
Kẻo xót dạ này lệ thẫm rơi
Mong ước lượn lờ loang cả cội
Nồng mơ ngúng nguẩy lướt men đời
Hoài thơm bể ái hoài thơm ngợi
Mãi ngát sông tình mãi ngát lơi
Tâm nguyện thắm hồng sao chẳng tới
Ghẹo trêu chi lắm hỡi ông trời

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm