Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1414)
Đăng ngày 19/03/2016 22:10, số lượt xem: 463

Huyễn ảo hương quỳnh lặng cánh thâu
Mờ sương quá vãng tủi mi sầu
Chao lòng mịt vắng khờ rung thẳm
Dõi mắt thâm huyền vọng khoả sâu
Vẫn biết cung đời hay trở ngọn
Mà sao nỗi nhớ lại len đầu
Mùa thay lá cũ tình không đổi
Sắc phượng hôm nào xoã nẻo đâu

Sắc phượng hôm nào xoã nẻo đâu
Còn không kỷ niệm phút ban đầu
Mơ hồn ái đượm khơi lừng diệu
Dỗ phím thơ nồng toả lịm sâu
Tưởng ngỡ huyền thơ lồng hạnh phước
Nào hay ảo mộng nhuốm u sầu
Người đi sót lại trời thương vỡ
Huyễn ảo hương quỳnh lặng cánh thâu

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm