Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/08/2017 12:47, số lượt xem: 503

Hồng loan diệu hảo ngát ngan lòng
Ngóng khát khao nguyền thoả đợi mong
Ong luyến quyện tình thơ biếc lộng
Sóng tràn lan phận ái ngời trông
Chong đèn thẫm dệt mê mù nóng
Lộng phím choàng trao hẹn hứa nồng
Không quấn quyện đời ru diễm mộng
Thòng mơ khúc phượng nhấp nhô bồng

Bồng nhô nhấp phượng khúc mơ thòng
Mộng diễm ru đời quyện quấn không
Nồng hứa hẹn trao choàng phím lộng
Nóng mù mê dệt thẫm đèn chong
Trông ngời ái phận lan tràn sóng
Lộng biếc thơ tình quyện luyến ong
Mong đợi thoả nguyền khao khát ngóng
Lòng ngan ngát hảo diệu loan hồng

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm