Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 07/06/2018 17:31, số lượt xem: 716

Huyễn ảo cung tình biếc nuộc thơ
Lòng ơi thẫm ước chẳng lu mờ
Vào trăng quyện rỡ ràng muôn nhớ
Lả lướt ngàn thương giữa nhạc chờ
Mãi nhé ân nguyền loang rẻo ngợ
Luôn kìa ái cảm rạng triền mơ
Và em vẫn vậy dù giông trở
Diễm sắc mê nồng phả lịm tơ

Diễm sắc mê nồng phả lịm tơ
Thương nguyền cảm xúc gọi huyền mơ
Triền miên dậy thảo thơm nguồn nhớ
Lộng lẫy miền yêu khấp khởi chờ
Dẫu lắm mưa đời chan trắc trở
Thì xin chữ ái xoá nghi ngờ
Cùng nhau kết mộng choàng hơi thở
Huyễn ảo cung tình biếc nuộc thơ

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Gaio cổ đối - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm