Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1414)
Đăng ngày 12/01/2018 09:37, số lượt xem: 455

Vay trả khúc nguyền tủi ước mơ
Dỗi thương mùa ái nghẹn đêm chờ
Nầy kêu mệt mỏi lời tan gió
Ấy réo đau phiền ý dỗi thơ
Mây tản bạt lòng phai buổi thệ
Mắt nhoè loang mộng nhạt đời trơ
Đây lờ lặng biệt trời hoang hoải
Vầy dạ xót thương nuối ngoảnh bờ

Bờ ngoảnh nuối thương xót dạ vầy
Hoải hoang trời biệt lặng lờ đây
Trơ đời nhạt mộng loang nhoè mắt
Thệ buổi phai lòng bạt tản mây
Thơ dỗi ý phiền đau réo ấy
Gió tan lời mỏi mệt kêu nầy
Chờ đêm nghẹn ái mùa thương dỗi
Mơ ước tủi nguyền khúc trả vay

Thuận nghịch độc