Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 19/03/2016 00:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/09/2016 12:38, số lượt xem: 522

Mơ mộng ái tình mải miết xuyên
Dạ hương bồng gió nựng loan thuyền
Chờ nâng phím ngọc tràn cung khuyết
Ước trỗi tim hồng khoả nguyệt viên
Tơ chải chuốt ngời thơm vọng luyến
Khúc ngon ngào rạng thắm ngân huyền
Mờ sương ảo huyễn nài lơi lả
Thơ thẩn lịm nồng ngả ngớn uyên

Uyên ngớn ngả nồng lịm thẩn thơ
Lả lơi nài huyễn ảo sương mờ
Huyền ngân thắm rạng ngon ngào khúc
Luyến vọng thơm ngời chuốt chải tơ
Viên nguyệt khoả hồng tim trỗi ước
Khuyết cung tràn ngọc phím nâng chờ
Thuyền loan nựng gió bồng hương dạ
Xuyên miết mải tình ái mộng mơ

Thuận nghịch độc