Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 09/12/2017 14:31, số lượt xem: 550

Vì em chẳng giữ vẹn như lời
Khiến ngã ân tình phải rẽ đôi
Để cánh nồng hoan nhàu úa lặng
Cùng nong thệ ước biệt ly rồi
Trầm hương thuở đó giờ tan lạc
Kỷ niệm hôm nào cũng dạt trôi
Cứ nuối môi hồng sao tráo trở
Khiến cho chăn chiếu xót xa bồi

Khiến cho chăn chiếu xót xa bồi
Dạ khúc ân nguyền bợt sắc trôi
Trúc trắc mơ mòng ngao ngán nhẽ
Chênh chao ước vọng dở dang rồi
Tìm đâu hiệp ý tàn bao ngã
Đã hết chung lòng rẽ lứa đôi
Dốc tửu chan buồn khê quá vãng
Vì em chẳng giữ vẹn như lời

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm