Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2020 15:19, số lượt xem: 321

Bĩ cực qua rồi sẽ quý sang
Dân thường có lúc lại thành quan
Đường mây trải dập dìu hoa loáng
Lả lướt bướm vờn phú lộc mang
Dẫu khổ xin lòng đừng vội chán
Tuy nghèo hỡi bạn chớ hoài than
Rèn tâm luyện chí nguyền không nản
Rõ mặt anh hào giữa thế gian

Rõ mặt anh hào giữa thế gian
Việc gì nam tử chịu lầm than
Trùng dương vượt bão bùng đâu lảng
Học hỏi luôn tầm sĩ khí mang
Chiêu đãi anh hùng nơi tửu quán
Tương phùng sỹ tử ở trường quan
Âm dương hoán chuyển đời yên loạn
Bĩ cực qua rồi tựu quý sang