Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 16:29, số lượt xem: 188

Tiêu vọng giữa lời thiết thảm sương
Luỵ chan sầu khổ cảnh rơi hường
Xiêu tình nhạt phú hoen lìa phận
Rã ái nhoè thơ đắng đoạn trường
Yêu dỗi xót nguyền tê tái mộng
Tủi hờn chau dạ thẫn thờ hương
Chiều muôn bạt úa tàn mơ nẻo
Liêu quạnh tẻ lòng nỗi nhớ thương

Thương nhớ nỗi lòng tẻ quạnh liêu
Nẻo mơ tàn úa bạt muôn chiều
Hương thờ thẫn dạ chau hờn tủi
Mộng tái tê nguyền xót dỗi yêu
Trường đoạn đắng thơ nhoè ái rã
Phận lìa hoen phú nhạt tình xiêu
Hường rơi cảnh khổ sầu chan luỵ
Sương thảm thiết lời giữa vọng tiêu