Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2021 00:29, số lượt xem: 195

Thế sự buồn ghê gì cũng bán
Dòm lui ngó lại càng thêm chán
Lòng trinh khập khiễng rụng sau màn
Đạo nghĩa tanh bành rơi trước quán
Tráo trở anh em xấu tận sàn
Tèm lem bố mẹ khờ đau án
Đầu đường xó chợ cướp tràn lan
Đã rụi thanh bình ôi thật ngán

Pháp luật ê hề đâu kẻ ngán
Lỡ cuộc gây thù thêm đội án
Nhấp nhổm lời ca rộn trướng màn
Luông tuồng điện ảnh trùm bao quán
Nhân tình hốt giựt úa sầu khan
Bạn hữu đâm lừa gieo nghĩ chán
Quỷ sứ lầy dơ tụ kết giàn
Buồn ôi thế sự lòng đem bán