Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 22/01/2019 23:19, số lượt xem: 503

Âm thầm gọi nhớ quãng nồng ơi
Lỡ hẹn triền miên phải rối bời
Quạnh quẽ hương lòng xa xót toả
Bơ phờ vẻ ái mịt mù rơi
Còn chi thuở mật tình chan chứa
Khiến lặng buồng tim buổi rã rời
Bỗng thấy hoang tàn gieo nghịch cảnh
Thôi rồi tắt hẳn nhịp đầy vơi

Thôi rồi tắt hẳn nhịp đầy vơi
Ái cảm ngày nao vội vã rời
Khiến dở dang đời trong ngõ cụt
Thêm đày đoạ ái giữa tình rơi
Mà nghe khúc khuỷu hồn tê rụng
Lại thấy tèm lem dạ ám bời
Lạnh cả đêm trường ngao ngán nhẽ
Âm thầm gọi nhớ quãng nồng ơi